Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Aktiviteter avd. Trøndelag