Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Bli medlem

  • Som medlem i Norsk Kennel Klubb (NKK) blir du automatisk medlem i Norsk Myndeklubb (NMK)

  • Du vil motta NKK`s medlemsblad Hundesport 4 ganger i året og Norsk Myndeklubb`s medlemsblad 3 ganger i året

  • Du vil kunne bli med på alle arrangementer som Utstilling, Lure Coursing e.t.c som NMK eller andre samarbeidende klubber arrangerer.

Priser på medlemskap

Medlemskapet koster

kr 400,- 

Nåværende medlem av NKK's samarbeidsklubb

kr 430,- 

Familiemedlem (i samme husstand og har samme adresse som hovedmedlem)

kr 50,-