Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Archive

Du inviteres til å si din mening! På årets generalforsamling i Norsk Myndeklubb ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide noen forslag til eventuell omstrukturering og mulig omorganisering av Myndeklubben for å forvalte klubbens ...

Vi får mange Myndeblader i retur grunnet feil adresse.  Vær vennlig å melde adresseendring til: syhjornet@ymail.com

Info: Saker som ønskes behandlet på Generalforsamlingen 2/4-2016, sendes styret, v/Siv-Lene Havold Stene. Mailadresse: syhjornet@ymail.com Adresse: Ulriksborgveien 3, 1533 Moss Må være poststemplet SENEST 5 uker før GF. PM Jubileumsutstillingen: PM PM ...

Ordinære generalforsamling vil bli avholdt lørdag 2. april i klubbhuset til hasle Lørens idrettslag, Spireavn. 1, 0580 Oslo. Valg   På generalforsamlingen skal det velges tillitsvalgte til ulike verv i klubben. Alle medlemmer i NMK oppfordres til å ...

Styret har registrert betydelig misnøye med antall utstillinger for Myndeklubbens raser i østlandsområdet i 2016. Vi har gjennomgått listen på nytt og foretatt visse justeringer for at fordelingen skal harmonere bedre med hundepopulasjonen i de ulike ...

  Ønsker du å skryte av dine firbente, informere om valpekull/importer, eller rett og slett bare hilse til venner og kjente; så husk å sende dette til redaksjonen innen 15. november. Mvh Styret

Ny utsatt deadline for innsendelse av stoff til Julemynden er: 15. november.

Kjære Mynde-eier Tusen takk til alle dere som allerede har svart på undersøkelsen! Det har kommet inn mange svar. Vi håper likevel at enda flere skal besvare undersøkelsen før vi avslutter, slik at vi kan nærme oss den svarprosenten som er oppnådd på ...