Invitasjon til medlemsmøte

NB! Endring av møtested. Foredraget skal være i Auditorium 1 i Hovedbygget, ikke Fellesauditoriet

Foredrag om katarakt

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk

LC komiteen på Facebook

fb lc