Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

NMK avd. Trøndelag