Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Nyheter
Redegjørelse om ny raseklubb for whippet