Æresmedlemsskap

Et æresmedlemskap er å gi ekstra honnør til medlemmer som over lengre tid har ytet en spesiell innsats for klubben. Et æresmedlemskap i Norsk Myndeklubb skal henge svært høyt og kan tildeles enkeltpersoner som har lagt ned en stor, langvarig og betydelig innsats for klubben over mange år. Personen må ha hatt styreverv i lange perioder eller ha vist et stort engasjement i arbeidsutvalget for sin rase over lang tid.
Æresmedlemskap markeres med diplom og blomster, og utnevnelsen skal skje på klubbens generalforsamling. Æresmedlemmer fritas for medlemskontingent.
Innstillingen til årsmøtet må begrunnes, og personen må være medlem i NMK.

NMK på Facebook

fb nmk

NMK Trøndelag på Facebook

fb nmk